PUBLICATIES


Hall, M. van, Dirkzwager, A.J.E., van der Laan, P.H., & Nieuwbeerta, P. (2023). Exploring the linkage between changes in detainees' perceptions of procedural justice and changes in misconduct. Psychology, Crime & Law, 1-26, https://doi.org/10.1080/1068316X.2023.2207019.

Hall, M. van, Dirkzwager, A.J.E., Van der Laan, P.H., & Nieuwbeerta, P. (2023). Differential Effects of Procedural Justice? Examining Heterogeneity in the Perceptions and Effects of Procedural Justice Across First-Time and Recurrent Detainees. Crime & Delinquency, https://doi.org/10.1177/00111287231155924.

Hall, M. van, Dirkzwager, A.J.E., Van der Laan, P.H. & Nieuwbeerta, P. (2022). Procedural justice and legitimacy of the law in the criminal justice chain. A longitudinal study among Dutch detainees. Psychology, Law & Crime. https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2065274

Weber, M., Baggio, S., Goncalves, L.C., Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2022). Longitudinal trajectories of mental health problems and their association with reoffending in a Dutch pre-trial prison cohort. Frontiers in Psychiatry, 10.3389/fpsyt.2022.976832.

Yasrebi-de Kom, F.M., Dirkzwager, A.J.E., Van der Laan, P.H., & Nieuwbeerta, P. (2022). Antecedents of subjective severity of detention and perceived procedural justice. Psychology, Crime & Law, 1-28. https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2126471.

Hall, M. van, Dirkzwager, A.J.E., Van der Laan, P.H. & Nieuwbeerta, P. (2021). Procedurele rechtvaardigheid door actoren in de strafrechtketen. Hoe ervaren gedetineerden de bejegening door strafrecht actoren? Tijdschrift voor Criminologie, 63(3), 317-346. doi: 10.5553/TvC/0165182X2021001.

Yasrebi-de Kom, F., Dirkzwager, A.J.E., Van der Laan, P. H. & Nieuwbeerta, P. (2021). The effect of sanction severity and its interaction with procedural justice. Criminal Justice and Behavior, https://doi.org/10.1177/00938548211038358.

Bosma, A.Q., Kunst, M.J.J., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2020). Recidivism after a prison-based treatment program: A comparison between a treatment and control group using proportional weighting within strata. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 6, 95-126.

Hickert, A., Bushway, S., Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2020). Confinement as a two-stage turning point: Do changes in identity or social structure predict subsequent changes in criminal activity? Criminology, https://doi.org/10.1111/1745-9125.12262.

Koenraadt, R., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2020). Gedetineerd en debiteur. Onderzoek naar het hebben van schulden tijdens en na detentie. PROCES, 99(2), 157-171.

Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta,P. (2019). Psychische klachten bij gedetineerden: psychometrische kenmerken van de Brief Symptom Inventory (BSI). Tijdschrift voor Psychiatrie, 61(4), 257-266.

Doekhie, J., & Ginneken, E. van (2019). House, bells and bliss? A longitudinal analysis of conventional aspirations and the process of desistance. European Journal of Criminology. Doi: 10.1177/2F1477370818819702.

Doekhie, J., Ginneken, E. van, Dirkzwager, A. & Nieuwbeerta, P. (2019). Controle of begeleiding? Ervaringen met reclasseringstoezicht tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling. Justitiële Verkenningen, 45(3).

Hickert, A., Palmen, H., Dirkzwager, A.J.E., & Nieuwbeerta, p. (2019). Receiving social support after short-term confinement: How support pre-and during-confinement contribute. Journal of Reseach in Crime and Delinquency. Doi: 10.1177/2F0022427819826302.

Mollenhorst, G., De Cuyper, R., Volker, B., Dirkzwager, A. & Nieuwbeerta, P. (2019). Segregated Worlds? The level of overlap between Dutch offenders' criminal and core discussion networks. Criminal Justice and Behavior, doi.org/10.1177/0093854819846918.

Reef, R. & Dirkzwager, A.J.E. (2019). Experienced severity of imprisonment among fathers and non-fathers. Journal of Child and Family Studies, https://doi.org/10.1007/s10826-019-01670-8.

Berg, C. van den, Beijersbergen, K., Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2018). Sex offenders in prison: Are they socially isolated? Sexual abuse: A Journal of Research and Treatment, 30(7), 828-845.

Brons, A., Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2018). Het verloop van de partnerrelaties van gedetineerden tijdens en na detentie. Tijdschrift voor Criminologie, 60(3), 327-351.

Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2018). Mental health symptoms during imprisonment: a longitudinal study. Acta Psychiatrica Scandinavica, https://doi.org/10.1111/acps.12940.

Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2018). Psychische problemen tijdens detentie: een overzicht van kernresultaten uit het Prison Project. PROCES, 1, 6-17.

Dirkzwager, A.J.E., Nieuwbeerta, P., Beijersbergen, K.A., Bosma, A.Q., Cuyper, R. de, Doekhie, J., Eichelsheim, V., Goede, S. de, Laan, P.H. van der, Lamet, W., Palmen, H., Raaijmakers, E., Ramakers, A., Reef, J., Stelt, S. van der, Wensveen, M., & Wermink, H. (2018). Cohort Profile: A study of criminal behavior and life circumstances before, during, and after imprisonment in the Netherlands. Journal of Developmental and Life-Course Crimiology, 4(1), 120-135.

Doekhie J., Ginneken E.F.J.C. van, Dirkzwager A.J.E. & Nieuwbeerta P. (2018). Managing risk or supporting desistance? A Longitudinal study on the nature and perceptions of parole supervision in the Netherlands. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 4(4), 491-515.

Van 't Hoff-de Goede, S. (2018). While you were locked up. An empirical study on the characteristics, social surroundings and wellbeing of partners of prisoners in The Netherlands [PhD. Dissertation]. Ridderkerk: Ridderprint BV.

Wermink, H., Nieuwbeerta, P., Ramakers, A.A.T., Keijser, J.W. de & Dirkzwager, A.J.E. (2018). Short-term effects of imprisonment length on recidivism in the Netherlands. Crime & Delinquency, 64(8), 1057-1093.

Doekhie, J., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2017). Early attempts at desistance from crime: Prisoners' prerelease expectations and their post-release criminal behavior. Journal of Offender Rehabilitation, 56(7), 473-493.

Doekhie, J., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2017). Het rechte pad. Toekomstverwachtingen van langgestrafte gedetineerden in Nederland. PROCES, 96(3), 207-223.

Raaijmakers, E.A.C., Keijser, J.W. de, Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2017). Why longer prison terms fail to serve a specific deterrent effect: An empirical assessment on the remembered severity of imprisonment. Psychology, Crime & Law, 23(1), 32-55.

Raaijmakers, E.A.C., Loughran, T.A., Keijser, J.W. de, Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2017). Exploring the relationship between subjectively experienced severity of imprisonment and recidivism. A neglected element in testing deterrence theory. Journal of Research in Crime and Delinquency, 54(1), 3-28.

Wermink, H., Ramakers, A., Nieuwbeerta, P., Keijser, J. de & Dirkzwager, A.J.E. (2017). Onderzoeksnotitie: Recidive na een korte of langere periode in detentie. Tijdschrift voor Criminologie, 59(1-2), 30-51.

Wermink, H., Johnson, B.D., de Keijser, J.W., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2017). The influence of detailed offender characteristics on consecutive criminal processing decisions in the Netherlands. Crime & Delinquency, 63(10), 1279-1313.

Beijersbergen, K.A., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2016). Reoffending after release. Does procedural justice during imprisonment matter? Criminal Justice and Behavior, 43(1), 63-82.

Beijersbergen, K.A., Dirkzwager, A.J.E., Laan, P.H. van der & Nieuwbeerta, P. (2016). A social building? Prison architecture and staff-prisoner relationships. Crime & Delinquency, 62(7), 843-874.

Bosma, A.Q. (2016).Targeting recidivism: An evaluation study into the functioning and effectiveness of a prison-based treatment program [PhD. Dissertation]. Leiden, Leiden University, Criminal Law & Criminology, Meijers-reeks nr. 278.

Bosma, A.Q., Kunst, M., Reef, J., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2016). Prison-based rehabilitation: Predictors of offender treatment participation and treatment completion. Crime & Delinquency, 62(8), 1095-1120.

Bosma, A., Kunst, M., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2016). Street-level bureaucracy en verwijzingen naar gedragsinterventies in Nederlandse penitentiaire inrichtingen. Discrepanties tussen beleid en praktijk. Tijdschrift voor Criminologie, 58(4), 22-46.

Dirkzwager, A.J.E., van der Stelt, S., Palmen, H. & Nieuwbeerta, P. (2016). De leefsituatie van Amsterdamse gedetineerden voor en na detentie. In: A.J.E. Dirkzwager, J. van Gelder, S. Ruiter & G. Custers (Eds.), Beroemd en berucht. Criminaliteit in Amsterdam (pp. 83-96). Amsterdam: SWP.

Joosen, K.J., Palmen, H., Kruttschnitt, C., Bijleveld, C., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2016). How "gendered" are gendered pathways into prison: A latent class analysis of the life experiences of male and female prisoners in the Netherlands. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 2(3), 321-340.

Kreager, D.A., Palmen, H., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2016). Doing your own time: Peer integration, agression and mental health in Dutch male detainment facilities. Social Sciences & Medicine, 151, 92-99.

Raaijmakers, E.A.C. (2016). The subjectively experienced severity of imprisonment: Determinants and consequences [PhD. Dissertation]. Leiden, Leiden University, Criminal Law & Criminology, Meijers-reeks nr. 276.

Raaijmakers, E.A.C., Keijser, J.W. de, Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. Dirkzwager (2016). Why longer prison terms fail to serve a specific deterrent effect: An empirical assessment on the remembered severity of imprisonment. Psychology, Law & Crime. DOI: 10.1080/1068316X.2016.1217333.

Ramakers. A.A.T., Nieuwbeerta, P., Wilsem, J. van & Dirkzwager, A.J.E. (2016). Not just any job will do. A study on employment characteristics and recidivism risk after release. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Doi: 10.1177/0306624X16636141.

Ramakers, A.A.T., Wilsem, J.A. van, Nieuwbeerta, P. (2016). Returning to a former employer: A potentially successful pathway to succesful ex-prisoner re-employment. British Journal of Criminology, 56, 668-688.

Volker, B., Cuyper, R. de, Mollenhorst, G., Dirkzwager, A.J.E., Laan, P.H. van der & Nieuwbeerta, P. (2016). Changes in the social networks of prisoners: A comparison of their networks before and after imprisonment. Social Networks, 47, 47-58.

Wensveen, M., Palmen, H., Ramakers, A., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2016). Terug huis? Veranderingen in woonsituaties tijdens detentie en na vrijlating. Tijdschrift voor Criminologie, 58(1), 28-55.

Wermink, H., Nieuwbeerta, P., de Keijser, J.W., Blokland, A.A.J., Apel, R., Ramakers, A.A.T. & Dirkzwager, A.J.E. (2016). The effects of punishment on criminal behavior. In: C. Damboeanu (ed.). Sociological studies on imprisonment. A European perspective. Bucharest: Tritonic, pp. 115-148.

Beijersbergen, K.A., Dirkzwager, A.J.E., Molleman, T., Laan, P.H. van der & Nieuwbeerta, P. (2015). Procedural justice in prison: The importance of staff characteristics. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59(4), 337-358.

Bosma, A.Q., Kunst, M.J.J., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2015). Treatment readiness as a determinant of treatment participation in a prison-based rehabilitation program: An exploratory story. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. DOI:10.1177/0306624X15605609.

Cuyper, R. de (2015). Personal networks of prisoners: The composition, overlap and changes in prisoners' core discussion network and their criminal network [PhD. Dissertation]. Enschede: Drukkerij Ipskamp.

Dirkzwager, A.J.E., Nieuwbeerta, P. & Laan, P.H. van der (2015). The Prison Project: A longitudinal study on the effects of imprisonment in the Netherlands. EuroPris Newsletter, November 2015.

Eichelsheim, V.I., Nieuwbeerta, P., Dirkzwager, A.J.E., Reef, J. & De Cuyper, R. (2015). Predicting individual differences in criminal attitudes from offender characteristics: A study among Dutch prisoners. Psychology, Crime & Law, 21(6), 531-550.

Raaijmakers, E.A.C., Keijser, J.W. de, Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2015). Criminal defendants' satisfaction with lawyers: Perceptions of procedural fairness and the involvement of the lawyers. Psychology, Crime & Law, 21(2), 186-201.

Ramakers, A.A.T., Wilsem, J.A. van, Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2015). Down before they go in? Pre-prison labor market attachment in the Netherlands. European Journal of Criminal Policy and Research, 21(1), 65-82.

Reef, J., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2015). Children's well-being prior to paternal incarceration. European Journal of Parental Imprisonment, 2, 25-27.

Schellen, M. van, Hogerbrugge, M., Nieuwbeerta, P., Lippe, T. van der & Dirkzwager, A.J.E. (2015). De partnerrelaties van mannelijke gedetineerden voor detentie. Een vergelijkende studies tussen gedetineerden en de algemene bevolking. Mens en Maatschappij, 90(2), 171-198.

Beijersbergen, K.A., Dirkzwager, A.J.E., Eichelsheim, V.I., Laan, P.H., van der & Nieuwbeerta, P. (2014). Procedural justice and prisoners' misconduct: A longitudinal study. Criminal Justice and Behavior, DOI:10.1177/0093854814550710.

Beijersbergen, K.A., Dirkzwager, A.J.E., Eichelsheim, V.I., Laan, P.H. van der & Nieuwbeerta, P. (2014). Procedural justice and prisoners' mental health problems: A Longitudinal study. Criminal Behaviour and Mental Health, 24(2), 100-112.

Beijersbergen, K.A. (2014). Procedural justice in prison. A study on the determinants and consequences of a procedurally just treatment of prisoners [PhD. Dissertation]. Amsterdam, Free University Amsterdam, Criminal Law & Criminology. Leiden: Mostert & Van Onderen.

Bosma, A., Kunst, M., Dirkzwager, A. & Nieuwbeerta, P. (2014). Determinanten van deelname aan een resocialisatieprogramma in Nederlandse penitentiaire inrichtingen. Tijdschrift voor Criminologie, 56(3), 47-67.

Raaijmakers, E.A.C., Keijser, J.W. de, Nieuwbeerta, P., Dirkzwager, A.J.E. & Reef, J. (2014). De subjectieve zwaarte van detentie: Een empirisch onderzoek. Tijdschrift voor Criminologie, 56(1), 60-80.

Ramakers, A.A.T. (2014). Barred from employment? A study of labor market prospects after imprisonment [PhD. Dissertation]. Leiden, Leiden University, Criminal Law & Criminology, Meijers-reeks Nr. 232.

Ramakers, A.A.T., Wilsem, J.A. van, Nieuwbeerta, P., Dirkzwager, A.J.E. & Reef, J. (2014). Werk(kenmerken) en recidiverisico's na detentie in Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, 56(2), 67-89.

Ramakers, A.A.T., Apel, R., Nieuwbeerta, P., Dirkzwager, A.J.E. & Wilsem, J.A. van (2014). Imprisonment length and post-prison employment prospects in the Netherlands. Criminolgy, 52(3), 399-427.

't Hoff-de Goede, S., Lippe, T. van der, Reef, J., Dirkzwager, A.J.E. & Nieuwbeerta, P. (2014). Negatieve reacties en sociale contacten van partners van gedetineerden in Nederland: Een empirisch onderzoek. Tijdschrift voor Criminologie, 56(2), 90-107.

Wermink, H.T. (2014). On the determinants and consequences of sentencing [PhD. Dissertation]. Leiden, Leiden University, Criminal Law & Criminology, Meijers-reeks Nr. 231. Enschede: Ipskamp Drukkers.

Bosma, A.Q., Dirkzwager, A.J.E., Nieuwbeerta, P. & Kunst, M. (2013). Behandelingsbereidheid onder gedetineerden in Nederland. PROCES, Tijdschrift voor Strafrechtspleging, 92(6), 347-357.

Bosma, A.Q., Kunst, M.J.J. & Nieuwbeerta, P. (2013). Rehabilitatie in Nederlandse gevangenissen: Wat is de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering en doelmatigheid van het programma Terugdringen Recidive? Tijdschrift voor Veiligheid, 12(3), 3-19.

Brons, A., Dirkzwager, A.J.E., Beijersbergen, K.A., Reef, J. & Nieuwbeerta, P (2013). Psychische klachten bij mannelijke gedetineerden: Prevalentie en risicofactoren. Tijdschrift voor Criminologie, 55(3), 241-258.

Cuyper, R. de, Dirkzwager A.J.E., Volker, B., Laan, P.H. van der & Nieuwbeerta, P. (2013). Personal networks of prisoners prior to incarceration: a comparison with the general Dutch population. Social Science Research, 42, 1612-1621. 

Lamet, W., Dirkzwager, A.J.E., Denkers, A. & Laan, P.H. van der (2013). Associating social bonds of probationers with supervision failure. Criminal Justice and Behavior, 40(7): 784-801.

Raaijmakers, E.A.C., Nieuwbeerta, P., Keijser, J.W. de & Dirkzwager, A.J.E. (2013). Tevredenheid met advocaten onder Nederlandse gedetineerden. Percepties van procedurele rechtvaardigheid en betrokkenheid van de advocaat. PROCES, 234-249.

Beijersbergen, K., Dirkzwager, A.J.E., Laan, P.H. van der & Nieuwbeerta, P. (2012). Zoeken naar de juiste bouwstenen. Het gevangenisontwerp en de detentiebeleving van gedetineerden. Tijdschrift voor Criminologie, 54(3): 211-231.

Cuyper, R.H. de, Dirkzwager, A.J.E., Nieuwbeerta, P. & Völker, B. (2012). Criminele netwerkleden van gedetineerden voorafgaand aan hun detentie. In B. Volker (red.), Over gaten, bruggen en witte paters - sociaal kapitaal in sociologisch onderzoek, Liber Amicorum voor Henk Flap, pp 279-294.

Cuyper, R. de, Dirkzwager A.J.E., Volker, B., Laan, P.H. van der & Nieuwbeerta, P. (2012). Het sociale netwerk voorafgaand aan detentie. Een vergelijking tussen gedetineerden en de Nederlandse bevolking. Mens & Maatschappij, 87: 245-271.

Goede, M.S. de, Nieuwbeerta, P., Lippe, A.G., Dirkzwager, A.J.E. & Reef, J. (2012). Overeenkomsten tussen Nederlandse gedetineerden en hun partners op het gebied van demografische, sociaaleconomische en criminele kenmerken. Tijdschrift voor Sociologie, 33(3-4), 487-503.

Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2012). The Prison Project: A panel study on the intended and unintended consequences of imprisonment. In E. Balica & P. Descarpes (eds.), Violence and crime in Europe. Social interventions and research methods, pp 23-38. Bucharest: University of Bucharest.

Ramakers, A.A.T. , Wilsem, J.A., van & Apel, R. (2012). The effect of labour market absence on finding employment. A comparison between ex-prisoners and unemployed future prisoners. European Journal of Criminology, 9(4): 442-461.

Ramakers, A., Wilsem, J. van, Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager, A.J.E. (2012). Het arbeidsverleden van gedetineerden voorafgaand aan detentie. Een vergelijking tussen gedetineerden en de algemene bevolking. Mens & Maatschappij, 87: 272-301.

Nieuwbeerta, P. & Dirkzwager A.J.E. (2010). Everything lawyers always wanted to know but were afraid to ask: De bedoelde en onbedoelde gevolgen van detentie. In G.K. Schoep, C.P.M. Cleiren, J.P. van der Leun en P.M. Schuyt (red.), Vervlechting van domeinen. Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.L. de Wijkerslooth, pp 121-140.

Dirkzwager A.J.E., Lamet W., Nieuwbeerta P., Blokland A.A.J. & Laan, P.H. van der (2009). Na detentie: De gevolgen van rechtspraak. Rechtstreeks, 1: 7-32.

Dirkzwager, A.J.E., Nieuwbeerta, P. & Fiselier, J.P.S. (2009). Onbedoelde gevolgen van vrijheidsstraffen. Een literatuurstudie. Tijdschrift voor Criminologie, 51(1): 21-41.

Slob P., Nieuwbeerta P. & Dirkzwager A.J.E. (2009). Heeft strafoplegging zin? Een criminologische analyse van de bedoelde en onbedoelde effecten van detentie. Fiat Justitia, 21: 18-21.