PRIVACY

Het is voor deelnemers en onderzoekers belangrijk dat de privacy van de deelnemers gewaarborgd wordt. Hiervoor zijn binnen het Prison Project diverse stappen ondernomen. De gegevens van deelnemers worden alleen gebruikt voor het Prison Project en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en strikt vertrouwelijk behandeld. In publicaties over het onderzoek wordt uitsluitend op groepsniveau over de resultaten gepubliceerd. In deze publicaties zijn individuele personen nooit te herkennen.

Om de privacy van de deelnemers verder te beschermen, is het onderzoek aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Dit betekent dat het Prison Project de regels volgt voor de omgang met persoonsgegevens zoals die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze gedragscode staat er borg voor dat gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Het onderzoeksvoorstel is daarnaast voorgelegd aan en positief beoordeeld door de Commissie Ethiek van Rechtswetenschappelijk & Criminologisch Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.