WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET PRISON PROJECT.

Het Prison Project is een grootschalig en langlopend wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden en hun families. Om dit te onderzoeken, zijn mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring binnenkwamen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. De deelnemers worden gedurende enkele jaren gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, tijdens en na afloop van hun detentie. Op deze manier is gedetailleerde informatie verzameld over hun ervaringen in detentie en over diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- en woonsituatie, sociale netwerk, gezondheid en het welzijn van familieleden).

Op deze website vindt u meer informatie over het onderzoek, de onderzoekers en de eerste publicaties.

Het Prison Project is een samenwerkingsproject van onderzoekers van de Universiteit Leiden, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit Utrecht. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het NSCR, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht.

Lees meer over het PRISON PROJECT.